JAIVAL PARIKH - GOURMET FOOD MADE WITH LOVE


2-A, Dharnidhar Society,
B/h. Dharnidhar Derasar,
Paldi,
AHMEDABAD - 380007
Gujarat     India

E-mail: me@jaivalparikh.com

Phone: +91-79-26611082 / 26639681